Coğrafi İşaret Türevi Ürünler Hakkında
  • 17.05.2022 09:34
  • 69

Sayın üyemiz;

İlgide kayıtlı yazınızda, coğrafi işaret türevi ürünlerin ambalajında kullanılmak üzere tüketicilerin dikkatini çekecek ayırt edici bir işarete ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek bu konuda Kurumumuzun görüş ve önerileri talep edilmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46’ncı maddesinde “tescilli coğrafi işaretlerin sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi ve pazarlamasında faaliyet gösterenler” tarafından kullanılacağı ve “söz konusu coğrafi işaretlerin resmi coğrafi işaret amblemleri ile birlikte kullanılması gerektiği” hükme bağlanmıştır. Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre “faaliyet gösterenler”, üreticiler ve pazarlama faaliyetinde bulunanlar olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla tescilli coğrafi işaretler ile resmi amblemler, Yönetmelikte tanımı yapılmış faaliyet gösterenler tarafından, tescil belgesinde belirtilen coğrafi sınırda ve üretim metodu ile üretilmiş olan ürünler üzerinde kullanılabilir. Öte yandan, Kanunun 44’üncü maddesinde “tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı” nın, tescil ettiren ile coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler tarafından önlenebileceği hükme bağlanmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, coğrafi işaretlerin ve resmi amblemlerin kullanılabileceği durumlar Kanunda açıkça hükme bağlandığından, coğrafi işaret türevi bir ürün üzerinde o ürünün başlı başına coğrafi işaretli olduğu izlenimi verecek şekilde, coğrafi işaretin ya da resmi amblemin kullanılması Kanuna uygun olmayacaktır.

Üreticilerin, coğrafi işaret türevi ürünlerin üzerinde özel bir işaret bulundurma hususundaki talepleri makul görülmekle birlikte, Kanun ve Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin ambalajı üzerinde “coğrafi işaret tescilli ….. ürün kullanılarak üretilmiştir.” vb. açıklayıcı bir ifadenin yer almasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.