COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile Sanal Toplantı 
  • 22.09.2020 20:32
  • 1024

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10.09.2020 tarih ve 669030 sayılı yazıya atfen; “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) alınarak bir örneği ekte sunulan e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:30 arasında) "zoom" platformu üzerinden "COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu" adlı etkinliğinin gerçekleştirileceği duyurulmaktadır. Anılan yazıda devamla, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin, bahsi geçen COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya, özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Söz konusu toplantının amacının, COVID-19'un etkileri üzerine, turizm işletmelerinin ihtiyaçları, öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu ifade edilmektedir. Taslak gündemi ekte sunulan ve İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantıya: burada yer alan bağlantı üzerinden "Ülke – Ad Soyad" belirtmek suretiyle kayıt yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.