Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik Hk.
  • 31.08.2020 12:12
  • 1024

Sayın Üyemiz; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıya atfen; “Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.”