Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hk.
  • 11.01.2021 11:21
  • 1024

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gönderilen yazıya atfen; “Bilindiği üzere, 24.11.2020 tarihli ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar" 25.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir.
Bitkisel Ürün Sigortası
1. Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde “sıcak hava zararı” olarak teminat kapsamında.
2. Pamuk ürünü, “yağmur riskinin” neden olacağı miktar kaybına karşı teminat kapsamında.
3 Ayçiçeği ürünü “kuş zararı” riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı teminat kapsamında.
4. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamasından Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamasına geçildi.
5. Aynı ürün ve ada parselde, Bitkisel Ürün Sigortası ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bulunan üreticilerin son yapılan poliçeleri üzerinden “%5 Çift Poliçe İndirimi” uygulamaya alındı.
6. Bitkisel Ürün Sigortasında dolu paket riskleri “Kademeli Hasarsızlık İndirimi” oranları, hasarsız geçen 1. yıl için %5’ten %10’a, 2. yıl için %15’ten %20’ye, 3. yıl için %25’ten %30’a çıkarıldı.
7. Bitkisel Ürün Sigortasında don paket riskleri “Kademeli Hasarsızlık İndirimi” oranı hasarsız geçen 1. yıl için %5’ten %10’a çıkarıldı. Yeni bir uygulama olarak 2. yıl için %20 oranında hasarsızlık indirimi uygulamaya alındı.
8. Dijital Tarım Pazarı sistemine kayıtlı üreticilere %5 ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim yapan çiftçilere %10 indirim uygulanmaya başlandı.
9. Sera Sigortasında hasar sonrası oluşabilecek “Enkaz Kaldırma Masrafları” teminat kapsamında alındı.
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
1. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerde geçerli olmak üzere, sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-10 aralığında olan Küçük Aile işletmelerine %15 oranında indirim uygulanmaya başlandı.
2. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, isteğe bağlı ek teminat olarak verilen “Terör Teminatı”nın kapsamına, Grev, Lokavt ve Halk Hareketi riskleri ilave edildi.
3. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında hasarsızlık indirim oranı %30’a kadar yükseltildi.
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
1. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerde geçerli olmak üzere, sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-50 aralığında olan Küçük Aile işletmelerine %10 oranında indirim uygulanmaya başlandı.
2. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında hasarsızlık indirim oranı %30’a kadar yükseltildi. 
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
1. Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları geniş kapsamlı tarifelerinde poliçe süresi 45 günlük olan Broiler tarifesine ilave olarak poliçe süresi 12 aylık olan yeni Broiler tarifesi uygulamaya alındı.
2. Kümes Hayvanları tarife fiyatlarında indim yapıldı.
Su Ürünleri Hayat Sigortası
1. Su Ürünleri Hayat Sigortası tarife fiyatlarında ve müşterek sigorta oranlarında indirim yapıldı.
Arıcılık Sigortası
1. Arıcılık Sigortasında, mevcutta sabit ve gezginci arıcılık olarak iki farklı tarife fiyatı ile yapılan uygulama kaldırılarak, Arıcılık Sigortası olarak tek tarife altında toplandı.”