DİTAP Hk
  • 22.09.2020 20:20
  • 1024

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 08.09.2020 tarih ve E-74368863-349-2471576 sayılı yazıya atfen; “Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan ilgi yazıda; 3. Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlar neticesinde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kurulduğu bildirilerek, söz konusu sistem hakkında ilgili üyelere duyuru yapılması talep edilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan söz konusu yazı için TIKLAYINIZ