İlaç Sektöründe Kullanılan Hammaddelere Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı/Irak
  • 25.09.2023 09:38
  • 85

Sayın üyemiz;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, ilaç sektöründe kullanılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine uygulanan gümrük vergisi oranlarının, Irak Bakanlar Kurulu tarafından kamu ve özel sektör kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere değiştirildiği bildirilmiştir.