Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Geçici/Süreli Düzenleme
  • 19.06.2020 10:00

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)  gelen 10.06.2020 tarih ve 4988 sayılı yazıda;
08.04.2020 tarih ve 3612 sayılı yazıları ile, Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasında ise 05.06.2020 tarih ve 4861 sayılı yazıları ile KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak değerlendirilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği,
Bu defa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 08.06.2020 tarih ve 31209 sayılı yazıda, 08.04.2020 tarih ve 3612 sayılı ve 05.06.2020 tarih ve 4861 sayılı TOBB yazıları ile duyurulan talimatların yürürlükten kaldırıldığı ve daha önce işlem dosyası değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlığa gönderilmiş olanlar da dahil olmak üzere, gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğinin belirtildiği bildirilmektedir.