Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hk.
  • 22.09.2020 19:59
  • 1024

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen 07.09.2020 tarihli, 186747 sayılı ve Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi konulu yazıya atfen; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen ekte yer alan ilgide kayıtlı yazıda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum/kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi almasının gerekmekte olduğu ve izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı ifade edilmektedir. 
Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmeler/tesisler tarafından; Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması ve Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere bazı yükümlülükleri getirilmiştir. 
Ayrıntılar için Tıklayınız