Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Kolombiya
  • 30.11.2020 08:45
  • 1024

Sayın Üyemiz;
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen Ticaret Bakanlığı'nın 25.11.2020 tarihli ve E-29077148-743.02.01.01 sayılı yazısına atfen; “Ticaret Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ile, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığımız tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantılarının düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, 1 Aralık 2020 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Kolombiya Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmalarımız, toplantı detaylarına https://bit.ly/39j9YHU adresinden ulaşılabilmektedir.”