Toplu Açılış Organizasyonları Yasaklandı
  • 06.07.2020 15:46
  • 1024

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, 02.07.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve KoronavirüsBilimKurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusundasalgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıylabirçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

1. Şarkışla İlçesinde Alınan Önlemler

i. Şarkışla İlçemizdeki pozitif vaka sayının son haftalarda artış göstermesi nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarının durumu değerlendirilmiş olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşüyle 11.06.2020 tarih ve 2020/36 sayılı Hıfzıssıhha Kararında alınan tedbirlere uyulması şartıyla Şarkışla Hayvan Pazarının faaliyetlerine devam etmesine,

ii. 24.06.2020 ve 2020/43 sayılı Hıfzıssıhha kararı ile Şarkışla ilçesindeCOVİD-19 vakalarında artış görülmesi ve komşu İllerden gelen vatandaşlarımızın sayısının çoğalması nedeni ile bazı ilave tedbirler alınmış ilçeye bağlı beldelerimizde ve köylerimizde vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelmelerine neden olacak faaliyetlerin ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı (Taziye ziyareti, asker uğurlama, toplu yemek, söz, nişan, düğün vb. organizasyonlar).

iii. Bu kez yeniden yapılan değerlendirme sonucunda İlçemizde vaka artış hızının normale döndüğünün anlaşılması üzerine, Bakanlığımızın ilgili genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurulundan alınan tedbirlere uyulması şartıyla tümyasaklamalar kaldırılmıştır.

2. Toplu Açılış Organizasyonları

i. İlimizde, Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelikbulaşların önlenmesi için gerekçesi ne olursa olsunaçık-kapalı alanlarda toplanarak yapılan toplu açılış organizasyonları 02.07.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

3. Güvenli Turizm Sertifikası

i. 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında görülen lüzum üzerine 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu Genelgenin Denetim bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

a.Covid­19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, 02/07/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 2 uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiştir.

b.Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerinitakiben yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.trweb adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.

c.‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilmesine,

d. Çalışan eleman uymayanlara işletme sahipleri sorumlu müdürleri karar verilmiştir.

4. Yukarıda belirtilen düzenleme, kısıtlama ve yasaklamalara ilişkin alınan kararlarla; “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” ve “Ekleri” ile “BİLİMSEL DANIŞMA KURULU KARARLARI”, sektörlere ilişkin ilgili “BAKANLIKLARIN TALİMATLARI” ve “HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI” na aykırı faaliyetleri tespit edilen iş yeri sahipleri, işletenler vesorumlu müdürlerine Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi, katılanlara/müşterilere/elemanlara ise Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari işlem uygulanacaktır.

5. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

i. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.

ii. 28.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.

iii. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.

iv. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.