Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü Gümrüklü Saha Altyapı Çalışmaları
  • 22.09.2020 20:36
  • 1024

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.09.2020 tarihli ve 96603261-166.01[GGM-10]-00057341905 sayılı yazısına atfen; “İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğünün görev alanında bulunan kara hudut kapısında altyapı çalışmaları nedeniyle 13 Eylül 2020 saat 11.00 itibariyle hizmet verilemediği bildirilmektedir.