Destek Yönetim Sistemi Hakkında Tebliğ
  • 23-09-2020

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

Bu konuya ilişkin olarak;  mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine uzatıldığı öncesinde bildirilmişti.

Bununla birlikte; Covid-19 pandemisinin etkisiyle kayıtlı yararlanıcı sayısının beklenen seviyeye ulaşmamış olması, tümüyle yeni bir sisteme geçişin; pandemi nedeniyle ihracat desteklerine ihtiyaç duyan firmalar üzerinde mağduriyete ve verilen desteklerin azalmasına sebep olabileceği değerlendirilmiştir.

Geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin 3 ay daha uzatılabilmesini teminen; mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve/veya dördüncü fıkralarında yer alan “6 (altı)” ibarelerinin “9 (dokuz)” olarak değiştirilmesi Bakanlık Makamının 17.09.2020 tarihli Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, anılan düzenleme çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğü 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmış olup, tüm ihracatçı üyelerimize duyurulur.