Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya’da Banka Hesabının Açmalarının Kolaylaştırılması Hk.
  • 04-12-2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen, Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği ve Moskove Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen

Rusya Federasyonu (RF) Hükumetine ait internet sayfasında dost ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF’de iş kurmalarını kolaylaştıracak birtakım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF bankalarında hesap açmalarının kolaylaştırılmasının amaçlandığı, bunun için söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak suretiyle RF bankalarında hesap açmalarının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu habere http://government.ru/news/49928/ adresinden ulaşılabilmesi mümkün olduğu ifade edilmiş olup, tüm ilgili üyelerimize duyrulur.