İlave Gümrük Vergisi Hakkında
  • 16-10-2020

Sayın İhracatçı Üyemiz;
Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak bir toplantı gerçekleştirmiştir. 
Toplantıda ara mallarında kullanılan, ülkemizde üretimi kısıtlı olan ve ithal edilen ürünlere getirilen ilave gümrük vergisi konusu ele alınmış olup, bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Bu yeni çalışma Sayın Bakanımıza arz edilecek ve varsa sizlerin talepleri belirtilecektir.

Buna yönelik olarak yapılacak yeni çalışma kapsamında, vergide indirime gidilen ürünlerin bildirilmesi ve varsa ek taleplerin, yazımız ekinde yer alan anket formuna eksiksiz bir şekilde işlenerek en geç 19 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar hem Sn. Bakanımıza hem de TOBB'a iletilmek üzere bildirilmesini rica ederiz.