Yabancı Yatırımcılar Konseyi - FIC Beyaz Kitap
  • 04-12-2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iletilen ve Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği bilgiye atfen;

2023 itibarıyla 23 farklı sektörde, 44 milyar avronun üzerinde yatırım ve 115.000'in üzerinde istihdam sağlayan 122 yabancı yatırımcının üye olduğu bir kuruluş olan Sırbistan Yabancı Yatırımcılar Konseyi (Foreign Investors Council-FIC) tarafından Sırbistan'daki mevcut iş ortamının değerlendirilerek geliştirilmesi amacıyla çeşitli tavsiyeler içeren "Beyaz Kitap-White Book" adlı bir çalışmanın yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu çalışmaya https://fic.org.rs/WhiteBook2023.pdf adresinden ve Beyaz Kitap 2023 Özeti ve 2023 Yılı FIC İndeksi ekte yer alan dosyadan ulaşılmakta olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.