2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı İlan Edildi
  • 09 Haziran 2022 Perşembe
  • 320

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere İmalat Sanayi Finansman Destek Programı ilan edilmiştir.

Programın amacı; TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılmasıdır.

İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi

Öncelik 2. TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması

Öncelik 3. TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması

şeklinde tanımlanmıştır.

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 25 Temmuz 2022 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 29 Temmuz 2022 saat 17:00’dir.