• Üyelerimize Duyurulur

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen Kamu İhale Kurumu’nun 08.01.2020 tarih, 74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısı ve 13.12.2019 tarih, 34221550-249-12360 say...

  • Mikro İhracat Bilgilendirme Semineri

    Son yıllarda hızla artan e-ticaret / e-ihracat uygulamalarının bilinirliğini arttırmak amacıyla, sistemin işleyişi ve örnek uygulamaların tanıtılması için Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız ile PTT AŞ işbirliğinde Türkiye’nin kapsamlı ve geli...