Birleşme/Tür Değişikliği Sonucu Tescil İşlemleri

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,

- Firmanın eski unvana göre tanzim edilmiş olan İş Makinası Tescil Belgesi aslı,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),

- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz