İş Makinesi İlişik Kesme İşlemleri

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinelerinin Odamız tescil kayıtlarından ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;

* Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,

* İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),

* İş Makinesi Tescil Belgesi,

* İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)