İş Makinesi İlk Tescil İşlemleri

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
- Fatura (Aslı ve fotokopisi),
- Sıfır İş Makinesi için (iş makinesi yerli üretim ise geçerli bir Yerli Malı Belgesi, araç ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,    
- İş Makinesi sahibine ait ikametgâh Belgesi (Şahıslar için),
- İş Makinesi sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir)

* Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:

 1. İş Makinesinin cinsi
 2. Markası
 3. Modeli
 4. Tipi
 5. Net ağırlığı (kg)
 6. Şasi numarası
 7. Motor numarası
 8. Motor gücü (BG/kw)
 9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
 10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
 11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
 12. Uzunluk (cm)
 13. Yükseklik (cm)
 14. Genişlik (cm)
 15. Tekerlek adedi
 16. Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı
 17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
 18. Ekipmanları
 19. Takribi Değeri (TL)
 20. Diğer Özellikleri

* Ve varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

* İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz