İş Makinesi Ruhsat Yenileme işlemleri

1. Zayi edilen tescil belgelerinin yenilenmesi için (kayıp, çalıntı, yanmış);
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,
- Gazete İlanı aslı (Sivas’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanını da içeren bir kayıp ilanı)
- Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
- Araç sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için),
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz


2. Yıpranmış tescil belgelerinin yenilenmesi için;
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
- Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi,
- Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz


3. Unvan Değişikliği işlemlerinde tescil belgelerinin yenilenmesi için;
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
- Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
- İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
- İş Makinesi Tescil İşlem Ücretinin Odamız veznesine yatırıldığına dair makbuz