Sayısal Takograf Kartı

Sayısal Takograf Sistemi; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ve muhtelif konsey tüzükleri uyarınca 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliğine üye ülkelerde karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda mekanik veya elektro mekanik takograf cihazları yerine kullanılması zorunlu hale gelen  takograf sistemdir.

Sayısal Takograf Kartları, Takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kartlardır.Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımı ve hafızaya alınmasını sağlar.

Kart Ücretleri:

1. Sürücü kartı 217.-TL.

2. Servis kartı   400.-TL.

3. Şirket kartı    400.-TL.


Sayısal Takograf Kartı Başvuruları:

-STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki sayfasından ön başvurunun yapılması,

-Takograf kartı ödemesinin Türkiye Vakıflar Bankası’na yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi,

-İşlemlerin tamamlanması için gerekli evraklar ile Odamıza başvuru sahibinin şahsen başvuruda bulunması ile gerçekleştirilebilmektedir.


Kart Başvurularında Gerekli Belgeler:

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. 

A- Sürücü Kartı Başvurusu İçin; 

-Dekont
-Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
-Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
-Biyometrik (3,5x4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

B- Servis Kartı Başvurusu İçin;   

-İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
-Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
-Oda Kayıt Belgesi (asıl)
-Vergi Levhası fotokopisi
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
-Dekont
-Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Servis Kaşesi

C- Şirket Kartı Başvurusu İçin;

-İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
-Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
-Oda Kayıt Belgesi aslı
-Vergi Levhası fotokopisi
-4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
-Dekont
-Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-Şirket kaşesi


Sayısal Takograf Hakkında Bilgilere Nasıl Ulaşılır?

* Sayısal Takograf hakkında öğrenmek istediğiniz her türlü bilgiye https://staum.tobb.org.tr web adresinden ve Sayısal Takograf Çağrı Merkezi’nin 444 9 559 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Yetkilendirilen Odalar aracılığı ile bilgi edinebilirsiniz.