Vakıf ve Dernek İktisadi İşletmelerinin Değişiklik İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

3-) Derneğin/ Vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin noter onaylı kararı (1 nüsha)

4-) İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletmenin ünvanı altında imza beyannamesi