Kurumsal Kimlik


“Kurumsal Kimlik”, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin ana ögesidir.
“Kurumsal Kimlik” çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli kurum logosu üzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş stantartlara göre kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının stantart olması bu çalışmanın temelini oluşturur.
Bir bütün olarak “Kurumsal Kimlik” kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur.
“Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır.

Format

Türkçe

İngilizce

PDF Tıklayınız

Tıklayınız

Jpeg Tıklayınız

Tıklayınız

PNG Tıklayınız

Tıklayınız