Oda Mevzuatı


Odamız 5174 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluştur. 5174 Sayılı Kanunun amacı; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve İşleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kanun çerçevesinde ticaret yapanların Odalara üyeliği zorunludur.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın örgütlenme yapısı da, 5174 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir.
Sivas TSO biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana yapıdan oluşmaktadır.

 Seçimle Kurulan Yapı:

* Meslek Komiteleri

* Meclis

* Yönetim Kurulu

* Disiplin Kurulu

Atamayla Kurulan Yapı:

* Genel Sekreter

* Genel Sekreter Yardımcısı

5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler için lütfen tıklayınız.