Vizyon, Misyon ve Politikalarımız


VİZYONUMUZ 

Güçlü temsil yenilikçi hizmet sloganı ile 2023 yılı stratejik hedefleri ışığında küresel ekonomiye entegre,Türkiye'nin en saygın odaları arasında olmak.


MİSYONUMUZ 

Üyelerine hizmette ilkeli şeffaf ve çözüm odaklı bir bakış açısı ile, ilimizin kalkınmasına ve cazibe merkezi olmasına öncülük etmek.


Değerlerimiz; Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz

 1. Sürekli eğitim,
 2. Hizmet odaklılık,
 3. Şeffaf ve hesap verebilirlik,
 4. Katılımcılık,
 5. Güvenilirlik,
 6. Girişimcilik

KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,
 • Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kurum olmamızı sağlayan kalite yönetim sistemimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,
 • Üyelerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için işbirliğini içinde olmak, üyelerimizin gelişimi için katkıda bulunmak,
 • Karşılıklı saygı ve güvene dayanan, insan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ 
 •  İletişim araçlarındaki teknolojik yenilikleri izleyerek iletişim araçlarını geliştirmek.
 • Faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, bilinirliğimizi ve imajımızı artırmak amacıyla yazılı, görsel ve dijital kitle iletişim araçlarını etkin olarak kullanmak.
 • Üyelerimizin tercih ettiği iletişim yöntemlerini kullanmak.
 • Kurumun faaliyetlerini tanıtmak amacıyla; tüm faaliyetlerimizi www.stso.org.tr web sitesinde ve @stsokurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak.
 • Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; anlaşılabilir, sürdürülebilirlik ilkeleriyle yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanlarını kullanmak.
 • Paylaşımlarımızda fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen bilgi ve belgeleri kullanırken telif haklarına uymak.
 • Özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkı ilkesine uymak.
 • Yazılı basın, radyo ve televizyon, dergiler, haber ajansları ve internet yayıncıları da dahil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası haber medyasıyla yakın ilişki içinde çalışmak.

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 • TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde saptanan gelir kalemlerini kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını geliştirmek
 • Faaliyetlerimizi gelirimizi artıracak şekilde planlayarak Odamızın ihtiyaç duyduğu kaynakları en uygun şartlarda sağlamak.
 • Odamız mevcut kaynaklarını ilçemizin ekonomik gelişimini destekleyici, istihdamına katkı sağlayacak şekilde kullanmak.
 • Mali risklerimizi değerlendirerek risklere karşı önlem almak.
 • Harcamalar ve gelirlerin toplanmasında verimlilik, tutumluluk, şeffaflık, adalet, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimsemektir.
 • Odamız Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedefleri kapsamındaki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Çalışmalarımızda üye odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı anlayış çerçevesinde, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını yaşatmak
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini arttırmak
 • Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ruhunu yansıtan bir kurum kültürü oluşturmak

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
 • Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak,
 • Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak ,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetlerimizde üye gereksinimlerine net bir şekilde odaklanmak, beklentilerini belirlemek, doğru analiz etmek ve karşılamak,
 • Tüm süreç ve aktivitelerimizi üye istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde yürütmek,
 • Üyelere ilişkin çalışmaları sürekli güncel tutmak üyelerin borsa faaliyetlerine katılımını sağlayarak üye ilişkilerini güçlendirmek,
 • Üye bilgilerinin gizliliğini güvence altında tutmak,
 • Üye odaklı yönetim yaklaşımımızla üye gereksinim ve beklentilerini izlemek amacıyla periyodik üye ziyaretleri gerçekleştirmek,

ŞİKAYET POLİTİKAMIZ

 

 • Farklı erişim kanalları açarak şikayetlerini kurumumuza ulaştırma olanağı sunmak,
 • Şikâyetlerinin çözümlenmesinde objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik, şikayetçi bilgilerinin gizliliği, şikayetçiye mali yükümlülük getirmeme, mevzuata uyum ve sürekli iyileştirme gibi temel prensiplerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde ve şikayetlerin yönetilmesi sürecinde mevzuata tam uyum sağlamak,
 • Şikayetleri çözmek ve şikayet yönetim yapısını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak,
 • Şikayet yönetim sistemini, ilgili tarafların beklentilerini, iç ve dış hususları, uygunluk yükümlülüklerini, süreçlerimizin risk ve fırsatlarını düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.