• Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu

  Sayın üyemiz; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği rehberliğinde Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği ve Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği işbirliğinde, 5-7...

 • YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

  Sayın üyemiz; 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen a&...

 • IKBY Vergi İndirimi

  Sayın üyemiz; Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, İbrahim Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelere atfen, inşaat demiri ve kuluçkalık yumurta ithalat vergilerind...

 • Bangladeş'ten İhale Teklifleri

  Sayın üyemiz; Bangladeş Ticaret Kurumu (Trading Corporation of Bangladesh) tarafından standart sentetik aylon file veya jüt file torbada, her biri 25/30/40 kg veya herhangi bir standart ağırlıkta paketlenecek şekilde...

 • EgyMedica

  Sayın üyemiz; Mısır'da 19 -21 Mayıs 2022 tarihlerinde EgyMedica medikal fuarının düzenleneceği bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Green Land Organizing International Exhibitions & Conferences Başkan Yardımcısı ...

 • AB'nin Yeni KDV Sistemi

  Sayın üyemiz;  Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konacağı bel...

 • ENGELLİ İŞÇİ İSTİHDAMI HK.

  Sayın üyemiz; 4857 Sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında istihdam edilmesi gereken engelli işçi sayısının belirlenmesinde yalnızca 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan iş&cced...

 • Kimlik Paylaşım Sistemi Değişiklikleri Hk.

  Sayın üyemiz; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ekte yer alan 30.06.2021 tarih, E74185003-719-94664 sayılı yazısı 06.07.2021 tarihinde Birl...