Taslak Kılavuzlar Hakkında
  • 01.07.2024 16:02
  • 59

Sayın Üyemiz;

"Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize iletilen yazıda; "Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı"nın hazırlanmış olduğu ve aynı zamanda "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı"nda değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu kılavuz taslaklarına https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik adresinden ulaşılabilmekte olup, ilgili görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu kullanılarak 12 Temmuz 2024 tarihine kadar Birliğimize (irem.ardic@tobb.org.tr) bildirilmesi hususu"  ifade edilmektedir.

Görüş Formu için tıklayınız.