KOBİGEL - KOBİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 2022 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
  • 23.12.2022 11:54:38
  • Etkinlik Tamamlandı
  • 1084

KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini arttırdı.

Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon lira olarak belirlendi.

Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023’e kadar açık olan çağrılara başvurabilecek.

Çağrılar kapsamında personel giderleri geri ödemesiz, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri ise teminat karşılığı geri ödemeli olarak desteklenecektir.

Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.

Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak” tır.

Çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.

1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi

2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi. 

Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan KÜÇÜK ve ORTA ölçekli işletmeler başvurabilecektir.

 

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ve proje teklif çağrıları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobigelisim-destek-programi