Baltık Offshore Rüzgar Forumu
  • 24-05-2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan, Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği ve Berlin Ticaret Müşavirliği'nden iletilen yazıda,

Berlin Müşavirliğince katılım sağlandığı "Baltık Offshore Rüzgar Forumu" hakkında bilgi notu sunulmaktadır.

Yazıda devamla, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahsekonu bilgi notu tüm üyelerimize duyurulur.