Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika
  • 10-06-2024

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iletilen, Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği yazıya atfen;

Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği bildirilmişti.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan yazıda, söz konusu Kararname'de değişiklik yapılmış olduğu belirtilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP'e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmi tercümesi de iletilmiş olup tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.