Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik
  • 03-08-2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iletilen ve Ticaret Bkanlığı'nın yazısına atfen;

25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge'de değişiklik yapan 9/7/2021 tarihli 2021/18 sayılı ekte bir örneği sunulan Genelge'nin yayımlandığı bildirilmiştir.

Bu genelge'de yapılan değişiklere ve değişikliğin yapılmış olduğu GTİP kodunu bildirir Ticaret Bakanlığı yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Tüm ilgili üyelerimize duyurulur.