Menşe ve Dolaşım Belgelerinde Notify, Destination vb. İbarelerinin Kullanılması
  • 06-04-2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin alıcıya ilişkin kutucuğuna, ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, sadece bir firma ünvanına yer verilmek koşulu ile birden fazla adres bilgisinin yazılması mümkün bulunmakta olduğu bildirilmiştir.

Tüm ilgili üyelerimize duyurulur.