Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Dolandırıcılık Suçlarında Artış
  • 30-06-2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Bosrsalar Birliği'nden Odamıza iletilen, Ticaret Bakanlığı'ndan bildirilen ve Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen,

Son yıllarda bankacılık işlemlerinde siber dolandırıcılık vakalarının hızla arttığı, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu IBAN bilgilerinin değiştirildiği, Lizbon Ticaret Müşavirliği kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen IBAN kaydıyla firmalarımıza ait ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı bildirilmiştir.

Ayrıca, banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği, Müşavirliğin banka hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, yaşanan dolandırıcılık vakalarında, firmalarımızın e-postalarına gelen IBAN numaralarını telefonla teyit etmeden para gönderimi yaptıkları, alıcı hesabın başkaca bir ülkede olmasına rağmen (örneğin İspanya'daki bir IBAN'a transfer edilmesi gereken bedelin) PT ile başlayan IBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildikleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, firmalarımızın siber dolandırıcılık vakalarında takip edilecek hukuki yol (varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla derhal iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikayet/suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma işleminin Bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği vb.) konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadıkları; firmalarımızın IBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde oldukları, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında IBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı ifade edilmiştir.

Ayrıca son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık vakaları sebebiyle firmalarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen üyelerimizin siber dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılmaları ile takip edilecek hukuki yol konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. Tüm Portekiz'e ihracat gerçekleştiren üyelerimize duyurulur.