Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi
  • 11-06-2024

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden iletilen, Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiği yazıya atfen;

Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi II. Dönem Toplantısı'nın Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell'in eşbaşkanlıklarında, 3 Eylül 2024 tarihinde Stokholm/İsveç'te gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden taslak ''ETOK II. Dönem Protokolü''nün incelenmesi talep edilmiştir.

Söz konusu Protokole ilişkin görüş ve varsa ilave önerilerinizin mümkünse gerekçelendirilerek, en geç 14 Haziran 2024 Cuma gününe kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (arzu.emeksiz@tobb.org.tr) e-posta adresine iletilmesi gerekmekte olup, bilgilerinize sunulur.