İnşaat Malzemeleri Tedarikçilerine Muafiyet Getirilmişir
  • 29 Nisan 2021 Perşembe
  • 303

Üyelerimize Duyurulur;

Odamız ve Valiliğimiz arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Tam Kapanmanın uygulanacağı tarihlerden 30 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasını da kapsayacak şekilde, her gün 10:00-16:00 saatleri arasında,

İnşaat Malzemeleri Tedarikçilerinin,
* İş yerlerine müşteri almadan toptan satışlarına, 
* Sınırlı sayıda personel ile inşaat sahalarına yapacakları sevkiyatlarına muafiyet getirilmiştir.

Muafiyetten yararlanmak için
Çalışanlara ait SGK Bildirgeleri ile firma tarafından Kaşeli - Islak imzalı olmak kaydıyla, 
her bir elemanın ikamet adresiyle işyeri adreslerinin açık şekilde yazıldığı İzin Belgesi  hazırlanması gerekmektedir (Bu belge ıslak imzalı olacaktır)

Bunlara uymayan işletmeler ve personeli hakkında, kolluk denetimlerinde tespit edilmeleri halinde cezai işlem uygulanacaktır.

İşyerlerinde sadece işyerinde izinli elemanlar olacak, başkaca misafir ve müşteri kabul edilmeyecek, kolluk tarafından yapılacak denetimlerde, izin belgesi ve işyeriyle ilgisi olmayan şahısların tespiti halinde, işyeri 1 ile 30 gün arasında kapatılarak, para cezası uygulanacaktır.

Önemle duyurulur.