Oda Aidat Borçları 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır
  • 16 Ağustos 2021 Pazartesi

Sayın Üyemiz;
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Diğer Bilgiler:
1. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.
2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 31 Ekim 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.
3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 30/09/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek, 31 Ekim 2021 tarihine kadar gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
Bilgilerinize sunulur.

Yapılandırma başvuru dilekçesi için tıklayınız.