Oda Aidat Borçları 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır
  • 16 Ağustos 2021 Pazartesi
  • 853

Sayın Üyemiz;
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerimiz 30 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Diğer Bilgiler:
1. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.
2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 1 Kasım 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.
3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.
4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 1 Kasım 2021 tarihine kadar Odamıza kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 1/11/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek, 1 kasım 2021 tarihine kadar gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
Bilgilerinize sunulur.

Yapılandırma başvuru dilekçesi için tıklayınız.