Sigorta Acentelerine Muafiyet Getirilmişir
  • 29 Nisan 2021 Perşembe
  • 304

Odamız ve Valiliğimiz arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Tam Kapanmanın uygulanacağı tarihlerden 30 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasını da kapsayacak şekilde, her gün 10:00-16:00 saatleri arasında,

Sigorta Acentelerinin;
•    Sınırlı sayıda personel(1 kişi) ile ikametgah adresi ve acentenin fiziki  adresi arasındaki yol güzergahı ile sınırlı olmak kaydi ile muafiyet getirilmiştir.

Muafiyetten yararlanmak için
1. Çalışanlara ait SGK Bildirgeleri ile firma tarafından Kaşeli - Islak imzalı olmak kaydıyla, 
her bir elemanın ikamet adresiyle işyeri adreslerinin açık şekilde yazıldığı İzin Belgesi  hazırlanması gerekmektedir (Bu belge ıslak imzalı olacaktır)

Bunlara uymayan işletmeler ve personeli hakkında, kolluk denetinleründe tespit edilmeleri halinde cezai işlem uygulanacaktır.

İşyerlerinde sadece işyerinde izinli elemanlar olacak, başkaca misafir kabul edilmeyecek, kolluk tarafından yapılacak denetinlerde, izin belgesi ve işyeriyle ilgisi olmayan şahısların tespiti halinde, işyeri 1 ile 30 gün arasında kapatılarak, para cezası uygulanacaktır.

Önemle duyurulur.