TOBB Nefes Kredisi 2021
  • 31 Mayıs 2021 Pazartesi
  • 435

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde odalarımız/borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmaktadır. Projeye ilişkin protokol Kredi Garanti Fonu ve bankalar ile imzalanmıştır. Protokol imzalanan bankalar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'dır.
Bu çerçevede, oda ve borsa üyeleri, bahsi geçen bankaların iliniz veya ilçenizdeki şubelerinin tamamından 01.06.2021 Salı günü itibarıyla başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. Projeye ilişkin diğer detaylar aşağıda belirtilmektedir:
1) Oda/borsanız adına açılacak hesap 18 ay vade ile bloke edilecek, aylık faiz tahakkuku gerçekleşecektir. Bu tarihe kadar mevduatınızın kullanılması mümkün olmayacaktır. Mevduat faizi yıllık % 14,75 olarak belirlenmiştir.
2) Üyelerinizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık % 17,50 olacaktır.
3) Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek %0,03 (onbinde üç) kefalet başvuru bedeli ve komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf ve komisyon talep etmeyecektir.
4) Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre %25 düşük olan üyeler faydalanabilecektir. 2019 yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için bu şart aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu kredi kullandırımı yapan banka tarafından kontrol edilecektir.
5) 2020 yılı cirosu 1 milyon TL altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 200.000 TL kullanabilecektir.
6) Odanız/borsanız tarafından yönetim kurulu kararı alınarak belirlenen mevduat miktarına ilişkin ekte gönderilen taahhütnamenin imzalanarak taranmış halinin nefeskredisi@tobb.org.tr adresine ve ıslak imzalı nüshanın Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
7) Önceki Nefes Kredisi uygulamalarından farklı olarak; belirli bankalarda yığılmaları azaltmak ve üyelerin tüm bankalara hızlı erişimini sağlamak adına banka bazında oda ve borsa limiti yerine tek bir oda ve borsa limiti belirlenecek ve tüm bankalar aynı limitten kullandırım yapacaktır.
a) Örneğin, ABC Ticaret ve Sanayi Odası'nın 8 bankada 1'er milyon TL limiti olması yerine, toplamda 8 milyon TL limiti olacak ve tüm bankaların kullandırımları bu limitten düşülecektir.
8) Oda ve borsaların proje başlangıcında, oda/borsa yönetim kurulunca taahhüt edilen tutarın en az %50'sini protokol imzalanan bankalardan en az 4 tanesine yatırması gerekmektedir. Daha sonra, ara dönemlerde Birliğimiz tarafından bankalarla mutabakat yapılarak, bankalardan kullandırılan kredinin 1/10'u kadar mevduatın hangi bankaya ne oranda yatırılacağı oda ve borsalarımıza bildirilecek ve söz konusu mevduat kaynağı oda ve borsalarımız tarafından ilgili bankalara 3 iş günü içerisinde aktarılacaktır.
Söz konusu süre içerisinde tutarların yatırılmasını teminen oda ve borsalarımızın gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.
9) Belirlenen tutarları bankalara yatırmayan oda ve borsaların Nefes Kredisi limitleri açılamayacaktır. 
10) KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle oda ve borsalarımızdan açıklama olarak "Nefes Kredisi başvurusu içindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. (Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir.) Faaliyet belgeleri proje başlangıcı olan 01.06.2021 tarihinden itibaren verilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce verilen faaliyet belgeleri geçersiz olacaktır.
11) Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sağladığı destekle KGF'ye ait olacaktır. Oda ve borsalarımızca banka şubelerine bloke edilen mevduat teminat kapsamında olmayacaktır. Kredi değerlendirme sürecinde Birliğimiz ve oda/borsalarımız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir.
12) Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir.
13) Kredilendirme işlemlerine 01.06.2021 tarihinde başlanacak olup, oda/borsanızca üyelerinize gerekli duyuruların, web sitesi, sosyal medya, SMS, faks ve basın duyurusu yoluyla yapılması önem arzetmektedir.
14) Oda-borsaların yatıracağı mevduat karşılığı kredi öncelikli olarak oda/borsanız üyelerine kullandırılmakla birlikte, ildeki diğer oda/borsa üyeleri tarafından da kullanılabilecektir. Projenin başlangıcından itibaren 1 ay sonra kredi limitini kullanamayan oda/borsalardan ildeki diğer oda/borsalara limit transferi yapılabilecektir.