Anonim Şirket Adres Değişikliği İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

 2-) Adres Değişikliğine ilişkin Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı – 1 nüsha)