Anonim Şirket Sigorta Acenteliği Fesih İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

- Fesih veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

3-) Acentelik fesihnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)