Anonim Şirket Sigorta Acenteliği Tescil İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

3-) Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)

4-) Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi