Anonim Şirket Şube Kapanış İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

3-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)

4-) Merkezi Sivas dışında ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti