Anonim Şirket Tek Pay Sahipliği İşlemleri

TEK PAY SAHİPLİĞİ GİRİŞ İŞLEMLERİ:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

3-) Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 1 nüsha)

- Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.


TEK PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

-Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

3-) Şirketin tek pay sahibinin değişmesi halinde, bu husus yönetim kurulu kararı alınarak tescil ilan ettirilmelidir.

Dikkat:  Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.


TEK PAY SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ İŞLEMLERİ:

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

- Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

3-) Şirketin çok pay sahipliğine geçmesi halinde, bu husus yönetim kurulu kararı alınarak tescil ilan ettrilmelidir.