Gerçek Kişi Adres Değişikliği İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

* (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3-) Vergi Levhası Fotokopisi