Gerçek Kişi Halefiyet İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

Değişiklik İşlemlerinden, işletme devri/miras yoluyla seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep nosu alınmalı

2-) Dilekçe 

* (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3-) İşletme unvanı altında imza beyanı (Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından hazırlanacak)

4-) Mirasçılardan alınmış noterde düzenlenmiş muvafakatname

5-) Veraset ilamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası