Gerçek Kişi Merkez Nakli İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. 

* Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

3-) Oda kayıt beyannamesi

* Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, firma yetkilisinin resmi bulunmalıdır

4-) İşletme unvanı altında imza beyanı

5-) Önceki merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge