Gerçek Kişi Sermaye Artırımı İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe 

* Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

3-) Vergi Levhası Fotokopisi

4-) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı son Bilanço