Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği Tescil İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

* Noter onaylı Vekaletname, bilgisayara PDF formatında taratıldıktan sonra sisteme yüklenmiş olmalı.

2-) Dilekçe

* Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

3-) Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı - 1 nüsha)