Gerçek Kişi Terkin İşlemleri

1-) MERSİS Başvurusu

2-) Dilekçe

* Tacir tarafından imzalanmış olmalı

3-) Mal Beyanı

4-) Vergi Dairesinden faaliyetini sonlandırdığına dair Terk Yoklama Tutanağı

5-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı yada asıl veraset ilamı veya Noterden alınan mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve ekinde bulunan mal beyanını varislerden biri imzalamalıdır.